Home

Trajanje

11./2015. - 07./2019.

Ukupna vrijednost projekta

33.782.458,92 kuna

EU sufinanciranje projekta

25.995.571,00 kuna

Kratki opis projekta

Projekt Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika osmišljen je kroz jedanaest komponenti. Projektom će se obnoviti tri lađe spomeničkog kompleksa Lazareti te će se nabaviti oprema potrebna za izvođenje kulturno-turističkih programa zanimljivih lokalnom stanovništvu i turistima. Educirati će se projektni tim o upravljanju kulturnim dobrima što će osigurati kvalitetno upravljanje i financijsku i sadržajnu održivost. Nositelj projekta je Grad Dubrovnik, a partnerstvo čine javne institucije, privatni i civilni sektor.

Kroz projekt će se brinuti o okolišu kroz uvođenje obnovljivih izvora energije u vanjsku rasvjetu, instalaciju 3 pametne klupe i zamjenu rasvjetnih tijela u LED rasvjetu. Projekt je prilagođen potrebama osoba s invaliditetom, tako će se turistički vodiči educirati o vođenju osoba s invaliditetom te će se izraditi maketa Lazareta prilagođena slijepim i slabovidnim osobama, za potpuni doživljaj kulturne baštine.

Lazareti
Obnova tri lađe Lazareta u sklopu projekta „Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika”

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika je unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini kroz valorizaciju objekata kulturne baštine te proširenje kulturno-turističkih sadržaja vezanih uz kulturnu baštinu Grada Dubrovnika.

Specifični cilj ili svrha projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika: Grad Dubrovnik zahvaljujući obnovi i opremanju kulturno spomeničkog kompleksa Lazareti, njegovim stavljanjem u kulturno-turističku funkciju te uvezivanjem s ostalim kulturnim dobrima postaje prepoznatljiva kulturno-povijesna destinacija tijekom cijele godine te će se time stvoriti temelji za provedbu Integriranog razvojnog programa destinacije.

Obnovom i opremanjem spomeničkog kompleksa Lazareti stvoriti će se svi infrastrukturni uvjeti za kvalitetno održavanje novo razvijenih i unaprijeđenih kulturno-turističkih sadržaja Razvit će se i uspostaviti kulturni, znanstveni, obrazovni i turistički sadržaj i proizvodi za posjetitelje unutar Integriranog razvojnog programa uspostavit će se čvrsta i kvalitetna suradnja između javnog, privatnog i civilnog sektora kroz turističku valorizaciju kulturne baštine.

Dubrovnik kao turistička destinacija biti će kvalitetno promoviran na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i svjetskoj razini.

Kontakt osobe

Voditeljica projekta

Iva Carević Peković

Dubrovačka baština d.o.o.

iva@dubrovackabastina.com

Administratorica projekta

Ana Hilje

Grad Dubrovnik
UO za kulturu i baštinu

ahilje@dubrovnik.hr

Glavna koordinatorica Lazareta

Zrinka Lucianović

Dubrovačka baština d.o.o.

zrinka@dubrovackabastina.com

 

Administrativni referent Lazareta

Nikoleta Belemečić

Dubrovačka baština d.o.o.

nikoleta@dubrovackabastina.com